info@psiconovabcn.com 93.280.33.31

PSICOnova

PSICOnova, és una Unitat de caràcter privat formada per especialistes de la Psicologia i de la Psiquiatria. Ofereix un enfoc multidisciplinar en el diagnòstic i tractament de trastorns psicològics i psiquiàtrics, i aporta assessorament personalitzat per les problemàtiques que poden incidir en el desenvolupament de la vida diària.

MARTA

Psicologa infanto-juvenil

GEMMA

Psicologa infanto-juvenil

QUE FEM

COM HO FEM

PSICOnova, ofereix un enfoc multidisciplinar en el diagnòstic i tractament de trastorns psicològics i psiquiàtrics, i aporta assessorament personalitzat per les problemàtiques que poden incidir en el desenvolupament de la vida diària. Depenent de cadascuna de les necessitats manifestades a partir d’una primera visita, psicològica o psiquiàtrica, s’analitzarà la necessitat de realitzar una exploració per obtenir informació complementaria pel tractament.
Posteriorment a la exploració, s’entregarà una copia del informe amb la corresponent explicació dels resultats i les conclusions, i es proposarà una intervenció personalitzada a seguir. En el cas que s’hagi realitzat una exploració psicològica o psiquiàtrica prèvia, seria oportú aportar el informe corresponent a la primera visita.
Al iniciar el programa d’intervenció és necessari un període d’adaptació a la teràpia. Els canvis i evolució dependran de diversos aspectes, els quals determinaran el tempo de la evolució. Considerem un factor important la comunicació familiar i, en el cas d’infants i adolescents, escolar,per valorar la evolució en els diferents entorns en els que es relacionen.
Un cop finalitzat el tractament, es proposarà fer un seguiment diluït periòdicament en el temps, amb l’objectiu de valorar la solidesa de la evolució, fins donar l’alta psicològica o psiquiàtrica definitiva.